Verhuur

Vastgoed Vanneste zorgt voor de verhuur van uw eigendom. Immers, gezien de steeds complexere wetgeving, specifieke marktomstandigheden en administratieve rompslomp, vereist het verhuren van uw eigendom een professionele en doelgerichte aanpak.

Wij werken volgens het principe “GEEN VERHUUR = GEEN KOSTEN”.

U bent ons enkel een vergoeding verschuldigd wanneer wij onze taak succesvol volbrengen.

Verhuur

 • Gratis bepaling van de reële huurwaarde van uw eigendom. Ook zorgen wij nadien, indien gewenst, voor de jaarlijkse indexering van de huurprijs.
 • Publiciteit : Wij zorgen dat uw eigendom de nodige visibiliteit geniet ter plaatse en in diverse media, zoals in Streekkrant, De Zondag, De Krant van West-Vlaanderen (Weekbode), ’t Krantje (Ingelmunster), maar natuurlijk op internetsites zoals Proxio.be , Immoweb, Vlan.be … en uiteraard onze eigen site. Wij volgen de evoluties, zodat wij hier steeds kunnen op inspelen.
 • Persoonlijke begeleiding bij elk plaatsbezoek
 • Professionele aanpak : In samenspraak met u bepalen wij de criteria waaraan een geschikte huurder moet beantwoorden. Vervolgens screenen wij kandidaat-huurders op basis van deze criteria en lichten u in. U heeft altijd zelf de ultieme beslissing omtrent de aanvaarding van de kandidaat-huurders.
 • Indien een akkoord wordt bereikt met de huurders, zorgen wij voor :
  • De opmaak en ondertekening van de individueel op maat gemaakte huurcontracten,
  • Indien gewenst, zorgen wij zelf voor de opmaak en ondertekening van de plaatsbeschrijving,
  • De registratie van huurcontract en plaatsbeschrijving,
  • Afhandeling van de huurwaarborg : u ontvangt bewijs van storting van de huurwaarborg,
  • De inning van de 1e maand huur en eventueel opening van bankdomicilïering door de huurders,
 • Wij zorgen ervoor dat de huurdersaansprakelijkheid voldoende ingedekt is door de brandverzekering van de huurders.
 • Wij verlenen onze hulp bij de overdracht van de verwarming, elektriciteit en watervoorziening.